Goede doelen

Zoals u weet is de winst uit de verkoop van de kaarten bestemd voor diverse goede doelen. 

De winst die gemaakt wordt met deze site komt voornamelijk ten gunste van:

 

Zending Gereformeerde Gemeente (ZGG)ZGG

Wat is belangrijker dan de verkondiging van Gods Woord?! Omdat wij graag doelen steunen die dit realiseren steunen wij de ZGG. ZGG is een kerkelijke zendingsorganisatie die namens de Gereformeerde Gemeenten uitvoering geeft aan de opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken en het Evangelie te verkondigen.

 

Wilt u meer weten van deze stichting of wilt hen ook steunen? Ga naar www.zgg.nl.

 

Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten (EVGG)

Evangeliseren is het doorgeven van (de boodschap van) Gods Woord aan hen die daar niet (langer) onder verkeren. De opdracht hiertoe vinden we op verschillende plekken in de Bijbel. Christenen worden echter niet alleen opgeroepen om met woorden de naasten te winnen voor Christus, maar ook met daden. Evangeliseren is niet alleen een opdracht uitvoeren. Het heeft ook een doel. God is de Schepper en Onderhouder van alle mensen en Hij heeft er recht op om door iedereen gediend te worden.

 

Wilt u meer weten over Gods Woord, over deze stichting of wilt hen ook steunen? Ga naar www.evgg.nl

 

Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) 

Stichting HVC is wereldwijd actief, op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. HVC biedt vervolgde christenen gerichte geestelijke en praktische ondersteuning. Vanuit de Bijbelse notie om onze naasten lief te hebben als onszelf, zet Stichting HVC zich ook in voor noodlijdenden. Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, staat centraal.

 

We steunen deze stichting door de sponsoring van een meisje, Sujata.

Sujata is komt uit India uit het district Sikkim, in de stad Coimbatore. Sujata is geboren op 2 oktober 2009 en is halfwees. Haar moeder is weduwe en haar grootmoeder wil niet voor hen zorgen. Door deze financiële moeilijkheden kon ook haar moeder niet meer voor haar zorgen. Haar moeder werkt in het Michael en John Job Centrum, waar Sujata ook verblijft. In het Michael en John Job Centrum worden meer dan 500 meisjes opgevangen die thuis geen toekomst meer hadden of waar het thuis te gevaarlijk was om te leven vanwege het christelijk geloof.

 

Wilt u meer weten van deze stichting of wilt hen ook steunen? Ga naar www.stichtinghvc.nl.

 

Eigen doelen 

Naast de bovengenoemde stichtingen zijn er echter veel meer goede doelen. U kunt daarom ook kaarten bij ons kopen waarvan de winst bestemd is voor uw eigen goede doel. Hiervoor gelden gereduceerde tarieven. Vraag naar de voorwaarden bij info@luxefotokaarten.nl, onder de vermelding van uw doel.